BHP

Mając na uwadze ryzyko zakażeń w gabinecie kosmetycznym, bardzo dużą rolę przywiązujemy do przestrzegania zasad higieny podczas pracy.

W celu zmniejszenia ryzyka zakażeń w gabinecie stosujemy:

  • sprzęt oraz materiały jednorazowego użytku,
  • środki ochrony osobistej (rękawiczki, maska, przyłbica, odzież robocza, fartuch),
  • chemiczną dezynfekcję narzędzi w myjce ultradźwiękowej,
  • sterylizację narzędzi w autoklawie najwyższej klasy B,
  • zasady aseptyki,
  • środki do mycia i dezynfekcji skóry,
  • mycie i dezynfekcję sprzętu oraz pomieszczeń znajdujących się w gabinecie.

Po procesie dezynfekcji narzędzia są osuszane, sortowane i pakietowane w indywidualne, jednorazowe torebki papierowo-foliowe przeznaczone do sterylizacji. Pakiety z narzędziami wielorazowego użytku są poddane procesowi sterylizacji dzięki temu ich ponowne wykorzystanie w pracy z kolejnym klientem jest bezpieczne.

Właściwe postępowanie dezynfekcyjne i sterylizacyjne to podstawowy warunek profesjonalnej, bezpiecznej działalności gabinetu w codziennej praktyce.

Agnieszka Reif

Dodaj komentarz